Naistyö
Ke 30.01.2019 - Oulu Timoteus
Naisten piiri
klo: 18:00
Oulu Tuulimyllynkatu 18
Naisten piirissä on erikoisaihe ja puhuja 30.1. Pauliina Pylvänäinen kertoo 
väitöskirjansa aihepiiristä eli naisdiakonien tehtävistä varhaiskirkossa. 
 
Vastuuhenkilö: Mari-Anna Alenius

Sulje ikkuna