Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Organisaatio

Lähetyshiippakunnan organisaatiorakenne

Lähetyshiippakunnan toiminnan perustana ovat siihen kuuluvat seurakunnat. Seurakuntien pastorit sekä seurakuntalaisten parista valitut edustajat muodostavat yhdessä hiippakuntakokouksen. Hiippakuntakokouksen valitsema hiippakuntaneuvosto suunnittelee ja toteuttaa hiippakunnan hallintoa sekä toimintaan liittyviä käytännön asioita.

Hiippakunnassa hengellis-teologista paimenvastuuta kantaa hiippakunnan piispa. Piispan tehtävänä on toimia seurakuntien ja papiston kaitsijana. Apunaan hiippakunnan kaitsennassa piispalla on kuusihenkinen konsistori, joka vastaa mm. kandidaattien kuulustelusta ennen pappisvihkimystä sekä seurakunnissa nousevien riitatilanteiden sovittelemisesta. Erityisesti hallinnollisissa asioissa piispan tukena on hiippakuntadekaani.

Piispa ja papit yhdessä muodostavat pappiskollegion. Hiippakunnan hallinnon käytännön toteutuksessa, tiedottamisessa sekä erilaisissa kirjanpitotehtävissä hiippakunnan pappeja ja seurakuntia palvelee hiippakunnan kanslia. Kanslian työtä johtaa hiippakuntadekaani.

Hyvä hallinto ja terve vallankäyttö perustuvat yhdessä sovittuun ja ennalta tiedossa olevaan järjestykseen. Tällöin henkilöt ja henkilöiden persoonalliset ominaisuudet eivät nouse hallitsemaan päätöksentekoa, vaan ratkaisut tehdään yleisesti tunnettujen ja avoimesti sovittujen periaatteiden mukaan. Hyvä hallinto asettaa myös rajat itselleen ja määrittää mitkä asiat sen päätettäväksi kuuluvat ja mitkä eivät kuulu. Lähetyshiippakunnassa sekä hallinnosta, toiminnasta että tunnustuksesta säädetään hiippakuntakokouksen hyväksymässä hiippakuntajärjestyksessä.