Piispa Risto Soramies

Lähetyshiippakunnan seurakunnat jatkavat jumalanpalvelusten viettämistä vastuullisesti myös uusien ja alueellisesti vaihtelevien kokoontumisrajoitusten puitteissa.

Miksi kirkossamme toimitaan tällä tavalla, piispa Risto Soramies?

– Usko elää armonvälineistä, Jumalan sanasta ja sakramenteista. Kristityillä on tarve ja etuoikeus kokoontua yhteen seurakuntana. Ehtoollisjumalanpalvelus on myös Lähetyshiippakunnan elämän keskus. Jumalan sanan saarnaaminen, kastaminen, synninpäästön julistaminen ja ehtoollisen jakaminen jatkuvat myös kriisin keskellä.

Samalla Lähetyshiippakunnassa otetaan Covid-19 -kulkutautitilanne vakavasti ja jatketaan vastuullisuuden ja lähimmäisenrakkauden tiellä. Myös uusia tulijoita on löytänyt armonvälineiden yhteyteen seurakunnissamme.

– Toivotamme kaikki tervetulleiksi osallistumaan seurakuntiemme jumalanpalveluksiin. Niihin voi tässä tilanteessa ilmoittautua kunkin seurakunnan verkkosivujen kautta. Ilmoittautuminen on sen tähden tärkeää, että voidaan pysyä esivallan antamien määräysten rajoissa. Monissa seurakunnissa järjestetään nyt useampia messuja sunnuntaisin, jotta kaikki halukkaat pääsisivät mukaan, piispa Soramies jatkaa.

Piispa Soramies tunnustaa, että jo lähes vuoden jatkunut koronatilanne on tuottanut seurakunnille monenlaisia haasteita. Kuitenkin evankeliumin toivo on yhä totta.

– Tilanne on hankala, mutta Jumalan sana on edelleen tarjolla. Pastorimme ovat kiitettävästi pitäneet huolen siitä, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan armonvälineisiin.

– Niin kuin apostoli Johannes sanoo: ”Minkä olemme kuulleet, (…) sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja (…) Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.” (1. Joh. 1:3)

Samuli Siikavirta

Pastori

Helsinki ,

Kynttilänpäivänä 7.2.2021 saatiin Parikkalassa kokea merkittävä hetki, kun pastori Oskari Nummela kutsuttiin Pyhän Ristin luterilaisen seurakunnan vastuupastoriksi. Tätä aikaisemmin Suomen Luther -säätiö oli tehnyt myönteisen päätöksen Nummelan palkkaamiseksi 1.3.2021 alkaen 50% työsuhteeseen Parikkalaan.  Nummelan työkuvaan kuuluu seurakunnan kaitseminen Parikkalassa ja kappeliseurakunnassa Kiteellä.  Kerran kuukaudessa pastori Nummela palvelee myös Savonlinnan seurakuntaa.
Nummela kertoo, että kutsuminen sai hänet onnelliseksi, mutta samalla myös pienelle paikalle.

-Kun irtisanouduin kolme vuotta sitten kansankirkosta, ajattelin, että en voi enää koskaan saada elantoa papin työstä.   Jumala johdatti kuitenkin toisin.  Armossaan hän piti minua kolme vuotta hyllyllä, kunnes avasi uuden oven elämässäni.
– Toisaalta, nämä kolme vuotta ovat opettanut minua, mitä on papin työ nyky-Suomessa.  Kun evankeliumia julistetaan puhtaasti, se aiheuttaa vastustusta ja lyö sananpalvelijan maahan.  Tämän vuoksi astun tähän tehtävään nöyrin mielin turvautuen Jumalan armoon ja voimaan.  Pyydän työhön myös seurakuntalaisten esirukousta.  Esirukousta tarvitaan tänä aikana todella paljon.

Pastori Oskari Nummela toimittamassa messua

Myös seurakunnan hallituksen puheenjohtaja Harri Hernesmaa oli iloinen Nummelan kutsumisen johdosta.
-Kun aloitimme Kirkon tuntomerkit – luennot tammikuussa 2017, en uskaltanut edes unelmoida, että neljän vuoden kuluttua olisimme järjestäytyneet seurakunnaksi, meillä olisi oma tila Parikkalan keskustassa ja kaiken muun lisäksi saisimme kutsua Oskarin täältä omalta kylältämme pastoriksi. Jumala on jälleen kerran osoittanut olevansa monin verroin rikkaampi antaja, kuin me rohkenemme edes pyytää. Hänen johdatuksessa meidän on hyvä jatkaa työtämme täällä Itä-Suomessa, Hernesmaa iloitsee.

Parikkalan Pyhän Ristin luterilaisen toimintaan voi tutustua tarkemmin täältä.

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunnan hiippakuntakokous on 23.1.2021 valinnut hiippakuntadekaani Juhana Pohjolan seuraavaksi Lähetyshiippakunnan piispaksi. Pappiskollegion jäsenet ja kaksi maallikkoedustajaa kustakin seurakunnasta antoivat ennakkoäänestyksenä toteutetussa vaalissa Pohjolalle 111 ääntä (90,2 %), toisen ehdokkaan Esko Murron saadessa 12 ääntä. Äänestysprosentti oli 95 %.

– Haluan kiittää omasta puolestani siitä suuresta luottamuksesta, mitä te olette osoittaneet antamalla näin vahvan tuen ja valitsemalla minut tähän tärkeään ja vaativaan tehtävään. Tunnen suurta heikkoutta näin suuren tehtävän ja kutsun edessä, mutta tiedän, että seurakunnissa on keskusteltu tästä asiasta ja yleisissä esirukouksissa on paljon myös rukoiltu asian puolesta, ja se rohkaisee myös minua katsomaan tästä eteenpäin, vastavalittu Pohjola kommentoi kiitospuheessaan.

Pohjola kiitti edeltäjiänsä esimerkistä, jota piispana seurata. Erityisesti hän muisteli piispa Matti Väisäsen legendaarista lausetta piispanrististä piispan virkaan vihkimyksessään:

– Sitä kannetaan, ei vatsan päällä, vaan sydämen päällä. Jos Jumala suo, haluan olla myös sellainen piispa, joka kannan Kristuksen ristinmerkkiä sydämen päällä ja jakaa siitä sitä elämän sanaa, joka yksin tekee meidät eläviksi ja joka yksin rakentaa kirkon. Sillä lähtökohtahan on se, että me kaikki olemme ja meidän kirkkomme on taivaallisen Isän sydämellä. Tässä suhteessa meillä on valtava, suuri yhteinen tehtävä rakkaassa isänmaassamme ja myös lähetyskentillä.

Piispa Risto Soramiehen kuvaus itsestään maailman onnettomimpana rukoilijana kirvoitti Pohjolan pohtimaan esirukousten merkitystä.

– Apostoli Paavali lähes joka kirjeessään pyytää yhä uudestaan ja uudestaan seurakuntaa rukoilemaan hänen ja työtoveriensa puolesta. Ajattelen, että jos minut vihitään sitten elokuussa Lähetyshiippakunnan piispaksi, niin minä olen sellainen piispa, joka tarvitsen maailman eniten esirukouksia.

Kolmas piispa Luther-säätiön aikana, toinen Lähetyshiippakunnassa

Pohjolasta tulee Risto Soramiehen (piispana 2013–2021) jälkeen Lähetyshiippakunnan toinen piispa. Matti Väisänen toimi Ruotsin ja Suomen lähetysprovinssin ensimmäisenä suomalaisena piispana vuosina 2010–2013 ennen itsenäisen Lähetyshiippakunnan perustamista.

– Hiippakuntamme papisto ja sen seurakuntien edustajat ovat valinneet tänään pastori Juhana Pohjolan Lähetyshiippakunnan piispan virkaan. Juhanan pastoraaliset lahjat, oppineisuus ja koeteltu rohkeus tulevat hyvään käyttöön. Juhanaan luotetaan ja hänet tunnetaan laajalti. Suokoon Jumala hänelle kaiken sen armon ja kestävyyden, jota hän tarvitsee seurakuntien ja paimenten paimenena, piispa Soramies kommentoi.

– Olen kiitollinen pastori Esko Murrolle hänen valmiudestaan asettua ehdokkaaksi piispan virkaan. Lähetyshiippakunnalla oli etuoikeus ja onni valita piispaksi toinen kahdesta hyvästä ja koetellusta miehestä. Jumala antakoon meille myös tulevaisuudessa uskollisia paimenia.

Juhana Pohjola (s. 1972) on Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaani (2013–) ja Suomen Luther-säätiön dekaani (2000–2011, 2012–). Hän on suorittanut teologian maisterin (Helsingin yliopisto, 1997), Master of Sacred Theologyn (Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, IN, USA, 1998) ja teologian tohtorin tutkinnon (Helsingin yliopisto, 2014). Opinnoissaan hän on tutkinut mm. kirkkoisä Tertullianusta, Hermann Sassen käsitystä kirkollisesta yhteydestä ja suomalaisten ordinaatiokaavojen käsitystä pappisvihkimyksestä ja -virasta. Hänet on vihitty papiksi Oulun hiippakunnassa vuonna 1999 Suomen Luther-säätiön palvelukseen. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Helsingin Pyhän Markuksen luterilaisen seurakunnan vastaavana pastorina (2000–2010) ja vierailevana tutkijana Concordia Lutheran Theological Seminaryssä, Kanadan St Catharinesissä (2011–2012). Hän on naimisissa, neljän lapsen isä ja harrastaa tennistä ja lukemista.

Juhana Pohjolan piispan virkaan vihkimistä suunnitellaan Lähetyshiippakunnan kesäjuhlan yhteyteen Loimaan evankelisella opistolla 1.8.2021.

Rukous tulevan piispan puolesta

Seurakuntia kehotetaan liittämään seuraava rukous tulevan sunnuntain kirkkorukoukseen:

Kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä. Sinä olet antanut kirkollesi pyhän ja apostolisen viran, jonka kautta paimennat meitä sanallasi ja sakramenteillasi, varjelet meitä eksytyksiltä ja pidät meidät ikuisen elämän tiellä. Me kiitämme sinua, että olet Pyhän Henkesi kautta johdattanut kirkkoasi valitsemaan Juhana Pohjolan tulevaksi piispaksemme. Me rukoilemme sinua: varusta hänet tähän jaloon esipaimenen virkaan uskollisuudella ja viisaudella kirkkosi parhaaksi. Varjele meidät yhtenäisinä evankeliumin totuudessa ja rakkaudessa. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja taivaallisen Ylipappimme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa yhdessä jumaluudessa nyt ja iankaikkisesti. Aamen.


Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta on tunnustuksellinen luterilainen kirkko, jolla on n. 40 seurakuntaa ja 2200 jäsentä Suomessa. Lähetyshiippakunta on Kansainvälisen luterilaisen neuvoston (International Lutheran Council, ILC) jäsen ja kirkollisessa yhteydessä Ruotsin lähetysprovinssin (MPr), Norjan evankelisluterilaisen hiippakunnan (DelsiN), Englannin evankelisluterilaisen kirkon (ELCE), Saksan itsenäisen evankelisluterilaisen kirkon (SELK), Kanadan luterilaisen kirkon (LCC) ja Yhdysvaltain Missouri-synodin luterilaisen kirkon (LCMS) kanssa. Lähetyshiippakunnan työnäkynä on jatkaa sitä raamatullista luterilaista uskoa ja seurakunnallista elämää, joka Suomessa on monin paikoin ja tavoin murtunut.

Samuli Siikavirta

Pastori

Helsinki ,

Loppiaisena 6.1.2021 Rauman Pyhän Marian seurakunnassa järjestettiin ordinaatiomessu. Piispa Risto Soramies avustajineen vihki Sami Salon paimenvirkaan. Messussa saarnasi aluerovasti Miika Nieminen ja pastori Jukka Peranto palveli alttarilla.

Pastori Salo on Porin Sakkeuksen seurakunnan kutsuma avustava paimen. Sami Salo asuu vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa Kankaanpäässä.

Suomen Luther-säätiö palkkasi 1.1.2021 Sami Salon 40% työsuhteeseen Kankaanpäähän perustettavan seurakunnan rakentamiseen

Puhuessaan vihittävälle piispa Soramies korosti, miten Jumala on valinnut enkelien sijasta monella tapaa puutteelliset ihmiset Kristuksen evankeliumin lahjojen jakamiseen. Se korostaa viran tärkeyttä, mutta ennen kaikkea sitä, että kyse on Kristuksen omasta työstä.

Pastori Sami Salon pappisvihkimyksen jälkeen Lähetyshiippakunnan pappiskollegioon kuuluu kuusikymmentä pastoria.

Koronaepidemiasta johtuvien kokoontumisrajoitusten tähden pappisvihkimysmessun osallistujamäärä oli rajoitettu kahteenkymmeneen osallistujaan, mutta stiriimauksen kautta messua seurattiin laajalti.

Vihkimysmessu on katsottavissa Lähetyshiippakunnan YouTube-kanavalla osoitteessa: https://youtu.be/JhUhfNGyg6s

Kuvakaappauksia pappisvihkimyksestä:

 

Jouluna Lähetyshiippakunnan seurakunnista tulee useita verkkolähetyksiä. Helsingin Koinonia-keskuksesta, Seinäjoelta, Porista ja Hämeenlinnasta tulee sekä suoria lähetyksiä että tallennettuja joulunajan palveluksia. Löydät linkit lähetyksiin alla olevasta listauksesta. Tervetuloa mukaan!

23.12.2020

kello 18.00 Rakkaimmat joululaulut. Markuksen seurakunta kutsuu kaikki laulamaan rakkaimpia joululauluja.
Tallenteen ensiesitys

kello 19.00 Matteuksen seurakunnan joulujuhla 2020. Perinteinen lasten joulunäytelmä, laulua ja hartaus.
Tallenteen ensiesitys


Jouluaatto 24.12.2020

kello 13.00 Jouluaaton musiikillinen aattohartaus kello 13.00 alkaen Pyhän Tuomaksen luterilaisesta seurakunnasta Espoosta,
Tallenteen ensiesitys

kello 14.00 Jouluaaton aattohartaus kello 14.00 alkaen Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta,
Suora lähetys

kello 16.00 Jouluaaton aattohartaus kello 16.00 alkaen Pyhän Matteuksen luterilaisesta seurakunnasta Hämeenlinnasta,
Tallenteen ensiesitys

kello 22.00 Jouluyön messu Koinonia-keskuksesta
Suora lähetys


Joulupäivä 25.12.2020

kello 09.00 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Sakkeuksen luterilaisesta seurakunnasta Porista,
Tallenne

kello 11.00 Joulupäivän messu Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta,
Suora lähetys

Toinen joulupäivä, Tapaninpäivä 26.12.2020

Kello 11.00 Tapaninpäivän messu Koinonia-keskuksesta,
Suora lähetys


Apostoli Johanneksen päivä, 3. Joulupäivä, 27.12.2020

Kello 11.00 3. joulupäivän messu Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta
Suora lähetys

 

Jouluna Lähetyshiippakunnan seurakunnista tulee useita verkkolähetyksiä. Helsingin Koinonia-keskuksesta, Seinäjoelta, Porista ja Hämeenlinnasta tulee sekä suoria lähetyksiä että tallennettuja joulunajan palveluksia. Löydät linkit lähetyksiin alla olevasta listauksesta. Tervetuloa mukaan!

23.12.2020

kello 18.00 Rakkaimmat joululaulut. Markuksen seurakunta kutsuu kaikki laulamaan rakkaimpia joululauluja.
Tallenteen ensiesitys

kello 19.00 Matteuksen seurakunnan joulujuhla 2020. Perinteinen lasten joulunäytelmä, laulua ja hartaus.
Tallenteen ensiesitys


Jouluaatto 24.12.2020

kello 13.00 Jouluaaton musiikillinen aattohartaus kello 13.00 alkaen Pyhän Tuomaksen luterilaisesta seurakunnasta Espoosta,
Tallenteen ensiesitys

kello 14.00 Jouluaaton aattohartaus kello 14.00 alkaen Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta,
Suora lähetys

kello 16.00 Jouluaaton aattohartaus kello 16.00 alkaen Pyhän Matteuksen luterilaisesta seurakunnasta Hämeenlinnasta,
Tallenteen ensiesitys

kello 22.00 Jouluyön messu Koinonia-keskuksesta
Suora lähetys


Joulupäivä 25.12.2020

kello 09.00 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Sakkeuksen luterilaisesta seurakunnasta Porista,
Tallenne

kello 11.00 Joulupäivän messu Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta,
Suora lähetys

Toinen joulupäivä, Tapaninpäivä 26.12.2020

Kello 11.00 Tapaninpäivän messu Koinonia-keskuksesta,
Suora lähetys


Apostoli Johanneksen päivä, 3. Joulupäivä, 27.12.2020

Kello 11.00 3. joulupäivän messu Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta
Suora lähetys

 

Jouluna Lähetyshiippakunnan seurakunnista tulee useita verkkolähetyksiä. Helsingin Koinonia-keskuksesta, Seinäjoelta, Porista ja Hämeenlinnasta tulee sekä suoria lähetyksiä että tallennettuja joulunajan palveluksia. Löydät linkit lähetyksiin alla olevasta listauksesta. Tervetuloa mukaan!

23.12.2020

kello 18.00 Rakkaimmat joululaulut. Markuksen seurakunta kutsuu kaikki laulamaan rakkaimpia joululauluja.
Tallenteen ensiesitys

kello 19.00 Matteuksen seurakunnan joulujuhla 2020. Perinteinen lasten joulunäytelmä, laulua ja hartaus.
Tallenteen ensiesitys


Jouluaatto 24.12.2020

kello 13.00 Jouluaaton musiikillinen aattohartaus kello 13.00 alkaen Pyhän Tuomaksen luterilaisesta seurakunnasta Espoosta,
Tallenteen ensiesitys

kello 14.00 Jouluaaton aattohartaus kello 14.00 alkaen Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta,
Suora lähetys

kello 16.00 Jouluaaton aattohartaus kello 16.00 alkaen Pyhän Matteuksen luterilaisesta seurakunnasta Hämeenlinnasta,
Tallenteen ensiesitys

kello 22.00 Jouluyön messu Koinonia-keskuksesta
Suora lähetys


Joulupäivä 25.12.2020

kello 09.00 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Sakkeuksen luterilaisesta seurakunnasta Porista,
Tallenne

kello 11.00 Joulupäivän messu Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta,
Suora lähetys

Toinen joulupäivä, Tapaninpäivä 26.12.2020

Kello 11.00 Tapaninpäivän messu Koinonia-keskuksesta,
Suora lähetys


Apostoli Johanneksen päivä, 3. Joulupäivä, 27.12.2020

Kello 11.00 3. joulupäivän messu Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta
Suora lähetys

 

Jouluna Lähetyshiippakunnan seurakunnista tulee useita verkkolähetyksiä. Helsingin Koinonia-keskuksesta, Seinäjoelta, Porista ja Hämeenlinnasta tulee sekä suoria lähetyksiä että tallennettuja joulunajan palveluksia. Löydät linkit lähetyksiin alla olevasta listauksesta. Tervetuloa mukaan!

23.12.2020

kello 18.00 Rakkaimmat joululaulut. Markuksen seurakunta kutsuu kaikki laulamaan rakkaimpia joululauluja.
Tallenteen ensiesitys

kello 19.00 Matteuksen seurakunnan joulujuhla 2020. Perinteinen lasten joulunäytelmä, laulua ja hartaus.
Tallenteen ensiesitys


Jouluaatto 24.12.2020

kello 13.00 Jouluaaton musiikillinen aattohartaus kello 13.00 alkaen Pyhän Tuomaksen luterilaisesta seurakunnasta Espoosta,
Tallenteen ensiesitys

kello 14.00 Jouluaaton aattohartaus kello 14.00 alkaen Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta,
Suora lähetys

kello 16.00 Jouluaaton aattohartaus kello 16.00 alkaen Pyhän Matteuksen luterilaisesta seurakunnasta Hämeenlinnasta,
Tallenteen ensiesitys

kello 22.00 Jouluyön messu Koinonia-keskuksesta
Suora lähetys


Joulupäivä 25.12.2020

kello 09.00 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Sakkeuksen luterilaisesta seurakunnasta Porista,
Tallenne

kello 11.00 Joulupäivän messu Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta,
Suora lähetys

Toinen joulupäivä, Tapaninpäivä 26.12.2020

Kello 11.00 Tapaninpäivän messu Koinonia-keskuksesta,
Suora lähetys


Apostoli Johanneksen päivä, 3. Joulupäivä, 27.12.2020

Kello 11.00 3. joulupäivän messu Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta
Suora lähetys

 

Yksi osa Lähetyshiippakunnan kesäjuhlan järjestelyistä on järjestyksenvalvonta. Järjestyksenvalvojana toimiminen on luvanvaraista toimintaa ja järjestyksenvalvojakortin saadakseen täytyy käydä kurssi ja myös ylläpitää pätevyys.

Haluaisitko palvella Lähetyshiippakunnan kesäjuhlassa järjestyksenvalvojana. Loimaan evankelinen opisto järjestää järjestyksenvalvojakoulutuksen alkuvuodesta 2021. Lähetyshiippakunta maksaa kurssimaksun Loimaan evankelisella opistolla puolestasi, jos sitoudut toimimaan järjestyksenvalvojana vähintään kaksilla kesäjuhlilla. Koulutuksen tiedot ja ilmoittautuminen Loimaan evankelisen opiston sivujen kautta www.leko.fi.

Haluaisitko käydä järjestyksenvalvojakurssin lähempänä asuinpaikkaasi tai toisena ajnakohtana? Ole yhteyksissä kansliaan [email protected] ja saat lisätietoa mahdollisuuksista.

Jäikö jonkin asia askarruttamaan? Lisätiedot Lähetyshiippakunnan kansliasta [email protected] p. 050 5225 855 tai Loimaan evankeliselta opistolta www.leko.fi.

Jouluna Lähetyshiippakunnan seurakunnista tulee useita verkkolähetyksiä. Helsingin Koinonia-keskuksesta, Seinäjoelta, Porista ja Hämeenlinnasta tulee sekä suoria lähetyksiä että tallennettuja joulunajan palveluksia. Löydät linkit lähetyksiin alla olevasta listauksesta. Tervetuloa mukaan!

23.12.2020

kello 18.00 Rakkaimmat joululaulut. Markuksen seurakunta kutsuu kaikki laulamaan rakkaimpia joululauluja.
Tallenteen ensiesitys

kello 19.00 Matteuksen seurakunnan joulujuhla 2020. Perinteinen lasten joulunäytelmä, laulua ja hartaus.
Tallenteen ensiesitys


Jouluaatto 24.12.2020

kello 13.00 Jouluaaton musiikillinen aattohartaus kello 13.00 alkaen Pyhän Tuomaksen luterilaisesta seurakunnasta Espoosta,
Tallenteen ensiesitys

kello 14.00 Jouluaaton aattohartaus kello 14.00 alkaen Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta,
Suora lähetys

kello 16.00 Jouluaaton aattohartaus kello 16.00 alkaen Pyhän Matteuksen luterilaisesta seurakunnasta Hämeenlinnasta,
Tallenteen ensiesitys

kello 22.00 Jouluyön messu Koinonia-keskuksesta
Suora lähetys


Joulupäivä 25.12.2020

kello 09.00 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Sakkeuksen luterilaisesta seurakunnasta Porista,
Tallenne

kello 11.00 Joulupäivän messu Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta,
Suora lähetys

Toinen joulupäivä, Tapaninpäivä 26.12.2020

Kello 11.00 Tapaninpäivän messu Koinonia-keskuksesta,
Suora lähetys


Apostoli Johanneksen päivä, 3. Joulupäivä, 27.12.2020

Kello 11.00 3. joulupäivän messu Luukkaan luterilaisesta seurakunnasta Seinäjoelta
Suora lähetys