Sydösterbotten

Föreläsningsserien om Kyrkans sju kännetecken fortsätter. Vi har tidigare behandlat Ordet och Dopet, nu i februari är det Nattvarden som står i tur:

Kyrkans sju kännetecken: Nattvarden
21 februari 2020 kl. 17:30, Södra Lappfjärdsvägen 159, Lappfjärd

Tidpunkt och plats för de övriga samlingarna informeras senare.

 

Arrangör: Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland

Om du har frågor gällande föredragsserien eller Missionsstiftet i övrigt får du gärna ta kontakt:

Otto Granlund (pastor, Vasa)

Tel.: 040 840 4474

e-post: otto.granlund(at)lhpk.fi