Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Missionsstiftets präster samlades till årligt prästmöte

Många har frågat mig hur vi som präster håller kontakt med våra kollegor? Missionsstiftet har utvecklat flera olika kanaler för detta syfte. Den första av dem är att vi strävar efter att ha Skype-konferens varje vecka. Vi samlas på tisdagar mellan kl. 10-12 och delar livets små och stora glädjeämnen och bekymmer med varandra. Orsaken till att jag här skriver ”strävar” är att emellanåt finns det annat program just då och vissa veckor finns det inget annat alternativ än att vara ledig just på tisdagar. Emellanåt är också tisdagens Skype-möte mera fokuserad kring informationsdelning än delande av sociala angelägenheter.

Förutom Skype har vi en gång per år ett distriktsmöte bland våra präster. Finland är delad i tre distrikt, svenska arbetet hör till det Västra distriktet vars område täcker sträckan från Åbo till Pyhänkoski. Förutom detta finns det Sydöstra distriktet som täcker området från Helsingfors till Jyväskylä, och sträckan mellan Lojo och Villmanstrand. Resten av landet tillhör det Norra distriktet, här är sträckan mellan Kuopio till Sodankylä och Uleåborg till Joensuu.

Sedan har vi ännu två mera regionala möten inom områden som vi kallar för prosterier. Det svenska arbetet hör till det Sydvästra prosteriet (Åbo, Loimaa, Laitila, Raumo och Björneborg), samt till det Västra prosteriet (Seinäjoki, Vasa, Jakobstad, Kokkola och Pyhänkoski). Under alla dessa möten behandlas ofta praktiska frågor i församlingarna som t.ex. att orka i arbetet, gemenskap, själavård, gudstjänstliv och frågor av mera teologiska sort som t.ex. bikt och avlösning, förkunnelse, nattvard, dop, mission och så vidare.

Vad är då ett typiskt prästmöte? Det årliga prästmötet är längre än de andra och räcker oftast tre dagar. Dagens stomme utgörs av andakter, morgonbön, middagsbön och kvällsbön. Mellan dessa andakter har vi sedan föreläsningar om olika teman. Detta års teman var bland annat ungdomsarbetet, exorcism, begravningar och frågan om inhoppare för lediga söndagar. Föreläsningarna är ofta präglade av en livlig diskussion eftersom de allra flesta präster älskar att höra sin egen röst och vårt prästkollegium är inget undantag. Efter middagen finns det tid för att idrotta, bada bastu och diskussion. Senare på kvällen ordnas ofta grillning och någon gång en musikföreställning av något slag. Prästerna har också möjlighet till själavård och bikt med sin biskop under dagarnas lopp.

Prästmötet gästades i år av James Krikava som är ledare för Lutheran Church Missiouri Synod’s (LCMS) verksamhet i Eurasien. Pastor Krikava delade med av sina egna erfarenheter som missionär i Tjeckien och hurdant det är att bygga församlingar där. Hans erfarenheter från luthersk mission och församlingsbygge överensstämde förvånansvärt bra med våra egna erfarenheter från det finska missionsfältet. Mötet med honom visar också att fastän vi inte formellt har kyrklig gemenskap med LCMS så är vi väldigt nära varandra både teologiskt och praktiskt. Pastor Krikava önskade att de goda relationerna skulle utveckla sig till en formel gemenskap och utryckte sin välvilja gentemot det arbete vi gör här.