Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Missionsstiftets nya biskop Risto Soramies: ”För Jesu skull håller vi fast vid bekännelsen”

På lördagen den 4 maj ordnades en biskopsvigning, där prosten Risto Soramies blev den första biskopen för Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland, som grundats i mars. Vigningen förrättades av biskop Matti Väisänen, som assisterades av biskop Thor Henrik With från Norges evangelisk-lutherska stift Det evangelisk-lutherske stift i Norge och biskop Roland Gustafsson från Missionsprovinsen i Sverige. Vigningstillfället samlade över 450 besökare till Heliga Hjärtats kapell i Berghäll. Gäster hade anlänt från olika delar av Finland, från de ungefär 30 församlingarna inom Missionsstiftet. Representanter för utländska kyrkor hade anlänt bland annat från Tyskland, England, Kanada och Förenta staterna. Genom vigningen blir biskop Matti Väisänen pensionerad. Tidigare har han verkat som biskop inom Missionsprovinsen i Sverige och Finland, föregångaren till Missionsstiftet. I sitt vigningstal behandlade Väisänen den sinnesro som de kristna får njuta av när de litar på Guds nåd och försörjning. Vid sidan om en inre ro kan dock förekomma även påtryckning som kommer utifrån.

– Som biskop är din uppgift att med Guds ords svärd försvara Guds flock, som håller sig Bibeln och vår kyrkas bekännelse, samt dess herdar, vid behov ända in i fångenskap och martyrium, påminde den avgående biskopen.

I sin predikan behandlade Risto Soramies Jesu undervisning om den Helige Ande som avslöjar synd, dom och rätthärdighet. Gud förutsätter kärlek: ”Älska Gud av hela din kraft och din nästa som dig själv.”

– Guds krav är stenhårt. Mät dig själv med det. Hur går det för dig? Dömer inte rättfärdigheten och kärleken dig?

Kristendomens svar på människornas kärlekslöshetsproblem är Guds kärlek, som benådar alla dem som ångrar.

– För detta den Helige Andes verk är också vi här idag. För detta ändamål vigs präster till herdar i församlingarna, för detta ändamål skickas predikanter runtom i världen.

– Detta gäller också för dig. Förtrösta på Jesus. Han är din räddning och din skatt i himlen, förkunnade Soramies.