Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Luthersk gemenskap i Norden

Vid Evangelisk-lutherska missionsstiftets i Finland stiftsmöte i Lahtis, lördagen den 7 november 2015, togs ett historiskt steg framåt. Missionsstiftet godkände ett dokument om kyrkogemenskap och samarbete med systerstiften i Sverige och Norge.

Avtalet undertecknades av Missionsstiftets biskop Risto Soramies, samt Missionsprovinsens i Sverige biskop Roland Gustafsson och biskopen för Det evangelisk-lutherske stift i Norge, Thor Henrik With. I dokumentet konstateras att det har bedrivits en liknande kyrkokamp i Norden gällande frågor om såväl kristen lära som etik. Det kyrkliga nödläget har också frammanat liknande lösningar. På olika håll i Norden har det grundats självständiga gudstjänstgemenskaper kring Guds ord och altarets sakrament. För dessa församlingar har det varit nödvändigt att viga nya herdar. Denna utveckling har lett till bildandet av självständiga stift.

– Trosgemenskapen och samarbetet har funnits där redan en längre tid. En konkret form för detta har varit deltagandet vid präst- och biskopsvigningar. Det var viktigt att vår kyrkliga gemenskap fick bli uttryckt och nedtecknat till pappers. Varje stift kan berika varandras liv. Detta samlande arbete som den Helige Ande gör är en stor gåva till oss alla, konstaterade biskop Soramies glatt.

Enligt avtalet är det gemensamma biskopsmötet ett samarbetsorgan mellan stiften. Detta biskopsmöte samlas två gånger per år för att diskutera frågor kring stiftens liv, lära och ekumenik. Det strävas också efter tillsammans stärka teologutbildningen och kontakten mellan församlingarna.

Biskop Thor Henrik With (Det evangelisk-lutherske stift i Norge), biskop Risto Soramies (Missionsstiftet) och biskop Roland Gustafsson (Missionsprovinsen i Sverige) undertecknar avtalet

Biskop Thor Henrik With (Det evangelisk-lutherske stift i Norge), biskop Risto Soramies (Missionsstiftet) och biskop Roland Gustafsson (Missionsprovinsen i Sverige) undertecknar avtalet