Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Gemenskapsdag i Vasa

Lördagen den 13 maj 2017 ordnades det för tredje gången en gemenskapsdag för Missionsstiftets svenskspråkiga församlingar. Den här gången ordnades dagen i Vasa, på Evangeliska folkhögskolan.

Förutom möjligheten att få träffa bröder och systrar i Kristus fick deltagarna ta del av tre undervisningspass som behandlade aktuella teman med anknytning till dagens tema, Guds folk i ändens tid. Efter respektive föredrag fanns det även tillfälle till frågor och diskussion kring föredragens tema.

Universitetslektorn vid Karlstads universitet, TD Tomas Appelqvist, talade över temat Som kristen i samhället. Den tid vi lever i är på många sätt utmanande för en kristen, eftersom samhället i allt högre grad fjärmar sig från den traditionellt kristna värdegrunden. Som kristna ska vi å ena sidan visa lydnad mot överheten, som är en Guds tjänare. Samtidigt ska vi inte glömma att man måste lyda Gud mer än människor. (Apg 5:29)

Missionsstiftets biskop Risto Soramies hade fått rubriken Kyrkan i ändens tid, ett tema som lätt får mångas fantasi att skena. En del förväntar sig att stor väckelse innan Kristus återvänder, men biskopen betonade att Gud inte gett sådana löften. Däremot har han gett Kristi kyrka säkra löften om att han möter oss i nådemedlen. Det är därför just ordet och sakramenten vi får ty oss till, vare sig vi lever i en tid av väckelse eller svåra motgångar och vare sig Kristi kyrka är stor eller liten här på jorden.

Pastorn för S:t Immanuels lutherska församling i Vasa, Otto Granlund, talade över temat En enda kyrka? I vår tid kan Kristi kyrka verka splittrad, varför många fattat tycke för en ekumenik som bedrivs på bekostnad av bekännelsen. Kristi kyrkas enhet är dock något som människor inte kan få till stånd. Det är Gud själv som med sitt ord skapar och befäster enheten i sin kyrka. Därför får vi hålla oss till ordet och också uppmana andra att hålla sig till det. Endast så kan vi komma till den punkten att vi på ordets grund kan konstatera och bekänna den enhet som Gud själv genom sitt ord skapar.