Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Nyheter

Josefs församling bildad i Utsjoki

Utsjoella Eränkävijöitten majalla järjestäytyi toisen adventtisunnuntain messun jälkeen Joosefin luterilainen seurakunta.

Undervisningen av de afghanska bröderna fortsätter

I månadsskiftet november-december ordnades den andra fortsättningsskriftskolan för de afghanska bröderna i […]

Stiftsmötet uppdaterade stiftsordningen

Missionsstiftets årliga stiftsmöte hölls lördagen 17.11. 2018 i Koinoniacentret i Helsingfors. Stiftsmötet […]

Prästvigning i Imatra

  ”Jesu sändebud” var det sällsynt lämpliga temat för helgen i Imatra […]

Missionsstiftet blev medlem i ILC

Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland antogs som medlem i Internationella lutherska rådet (International […]

Janis Vanags 25 år som ärkebiskop i Lettland – de konfessionella biskoparna i Balticum och Norden inbjudna gäster

Lettlands ev.luth. kyrka firade en tacksägelsefest den 29 augusti. Ärkebiskop Janis Vanags […]

Gemenskapsdag i Vasa

Lördagen den 13 maj 2017 ordnades det för tredje gången en gemenskapsdag […]

Missionsstiftets präster samlades till årligt prästmöte

Många har frågat mig hur vi som präster håller kontakt med våra […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Guds folk i ändens tid ― Gemenskapsdag 13.5.2017

Vad innebär det att vi är i ändens tid? Hur kan man […]

Två högmässor per söndag i Seinäjoki

Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Missionsstiftet söker medlemskap i International Lutheran Council

Den 12.11.2016 samlades Missionsstiftets stiftsmöte i Tammerfors. Stiftsmötet gav klartecken för Missionsstiftets […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Sankt Immanuels lutherska församling grundad i Vasa

I Vasa grundades söndagen den 29 maj 2016 en ny luthersk församling. […]

Luthersk gemenskap i Norden

Vid Evangelisk-lutherska missionsstiftets i Finland stiftsmöte i Lahtis, lördagen den 7 november […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Prästkandidater utbildade av Pastoralinstitutet vigs till tjänst

Evangelisk-lutherska missionsstiftets i Finland biskop Risto Soramies viger på Kristi himmelsfärds dag 14.5.2015 […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Prästvigning i Uleåborg på Kristi himmelsfärds dag

Välkommen på Missionsstiftets prästvigning i Uleåborg på Kristi himmelsfärds dag 14.5. Ordinationen hålls […]