Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Nyheter

Gemenskapsdag i Vasa

Lördagen den 13 maj 2017 ordnades det för tredje gången en gemenskapsdag […]

Missionsstiftets präster samlades till årligt prästmöte

Många har frågat mig hur vi som präster håller kontakt med våra […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Guds folk i ändens tid ― Gemenskapsdag 13.5.2017

Vad innebär det att vi är i ändens tid? Hur kan man […]

Två högmässor per söndag i Seinäjoki

Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Missionsstiftet söker medlemskap i International Lutheran Council

Den 12.11.2016 samlades Missionsstiftets stiftsmöte i Tammerfors. Stiftsmötet gav klartecken för Missionsstiftets […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Sankt Immanuels lutherska församling grundad i Vasa

I Vasa grundades söndagen den 29 maj 2016 en ny luthersk församling. […]

Jakobstad understöd

Seurakunnan kannatus Seurakunnan talous rakentuu kokonaisuudessaan vapaaehtoisen kannatuksen varaan. Kannatus muodostuu kolehdeista […]

Åbo understöd

Seurakunnan kannatus Seurakunnan talous rakentuu kokonaisuudessaan vapaaehtoisen kannatuksen varaan. Kannatus muodostuu kolehdeista […]

Vasa understöd

Seurakunnan kannatus Seurakunnan talous rakentuu kokonaisuudessaan vapaaehtoisen kannatuksen varaan. Kannatus muodostuu kolehdeista […]

Luthersk gemenskap i Norden

Vid Evangelisk-lutherska missionsstiftets i Finland stiftsmöte i Lahtis, lördagen den 7 november […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Prästkandidater utbildade av Pastoralinstitutet vigs till tjänst

Evangelisk-lutherska missionsstiftets i Finland biskop Risto Soramies viger på Kristi himmelsfärds dag 14.5.2015 […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Prästvigning i Uleåborg på Kristi himmelsfärds dag

Välkommen på Missionsstiftets prästvigning i Uleåborg på Kristi himmelsfärds dag 14.5. Ordinationen hålls […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Avskedade präster fortsätter i Missionsstiftets tjänst

Domkapitlet i Åbo ärkestift beslöt vid sitt möte 8.4.2015 att av fem […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Missionsbrev 1/2015

Årets första Missionsbrev har publicerats. Missionsbrev 1/2015 hittar du som PDF-fil här: MISSIONSBREV115 Om […]

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta

Missionsbrev 2/2014

Årets andra Missionsbrev har publicerats. Missionsbrev 2/2014 hittar du som PDF-fil under […]