Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Avskedade präster fortsätter i Missionsstiftets tjänst

Domkapitlet i Åbo ärkestift beslöt vid sitt möte 8.4.2015 att av fem präster inom Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland frånta rätten att utöva prästämbetet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Dessa präster är Sakari Korpinen, Miika Nieminen, Anssi Simojoki, Markku Sumiala och Martti Vaahtoranta.

Missionsstiftets biskop Risto Soramies konstaterar att de avskedade prästerna även i fortsättningen utövar sitt prästämbete i tjänst för församlingarna inom Missionsstiftet.

– De fråntogs inte prästrättigheterna i våra församlingar. Från vår sida står kallelsen att verka som pastor i kraft, även om de inte längre har tillstånd att utöva prästämbetet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Pastor Miika Nieminen förnekar att han skulle ha brutit mot sina prästlöften, även om domkapitlets beslut hävdar att han gjort det.

– Inför Helig Gud är jag säkert också som präst skyldig till många överträdelser, men det har i så fall hänt i andra frågor och på andra sätt än så som domkapitlet hävdar.

– När jag skrev mitt svar till domkapitlet gjorde jag det på Bibelns grund. Bibeln är den högsta auktoriteten för den lutherska kyrkan, och till den har jag också i min ed bundit mig till, konstaterar Nieminen.