Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2017/1337
Myöntämisajankohta: 21.12.2017
Toimeenpanoaika ja -alue:
1.1.2018-31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista luterilaista uskoa.
Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön, vanhus- ja nuorisotyöhön, leirien järjestämiseen, stipendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden painatuskuluihin sekä säätiön määrittelemiin lähetyskohteisiin ulkomailla (mm. opetus- ja lähetystyö, opetusmatkat ja lähetyskeskuksen rakentaminen Keniassa).