Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: POL-2015-13524
Myöntämisajankohta: 22.3.2016
Toimeenpanoaika ja -alue:
22.3.2016-31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista luterilaista uskoa.
Kerättävät varat käytetään säätiön sääntöjen määrittelemästä toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön, vanhus- ja nuorisotyöhön, leirien järjestämiseen sekä ilmaiseksi jaettaviin painotuotteisiin. Lisäksi kerättäviä varoja käytetään stipendien (säätiön sääntöjen määrittelemää toimintaa tukeviin opintoihin) myöntämiseen.